Ogłoszenia

Firma Dortech Leszek Urbaniak w lipcu wprowadziła na rynek nową usługę konfekcjonowania biodegradowalnego – saszetkowania w folię PLA.

 

Nowa usługa polega na pakowaniu wyrobów w różnej postaci (m.in. proszków, granulatów, past i produktów płynnych) do saszetek biodegradowalnych, wykonanych z polilaktydu (PLA) Jest to polimer należący do grupy poliestrów alifatycznych, w pełni biodegradowalny. Otrzymuje się go z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np: mączka kukurydziana. Saszetka zachowuje wysoką trwałość – może być przechowywana na półce przez kilka lat, bez zmiany właściwości fizyko-chemicznych. W połączeniu z kompostem w kontrolowanych warunkach ulega rozłożeniu w ciągu kilkudziesięciu dni.

 

Nowa usługa jest skierowana głównie dla świadomego klienta, dbającego o środowisko naturalne.

 

Nowe usługi oferowane są również z możliwością kontroli czystości mikrobiologicznej pakowanych produktów oraz badaniem właściwości fizyko-chemicznych zarówno surowców jak i wyrobu gotowego.

 

wysoka wytrzymałość

Przeprowadzone prace B+R pozwoliły na określenie właściwości folii z PLA, zapewniającej wysoką wytrzymałość zarówno pod kątem grubości folii, jak i zgrzewów, porównywalną do wytrzymałości saszetek dostępnych na rynku uzyskiwanych z niebiodegradowalnych materiałów.

 

wysoka zdolność do zadruku

Nadruki na tworzywa biodegradowalne są porównywalne jakościowo z nadrukami na komercyjne folie przeznaczone do produkcji opakowań żywnościowych. Ze względu na ekologiczny charakter folii PLA najodpowiedniejszymi farbami do druku są farby wodorozcieńczalne. Istnieje możliwość zadrukowywania materiału PLA zarówno drukiem fleksograficznym, jak i rotograwiurowym.

 

podatność na zgrzewanie już w niskich temperaturach 70-90°C

Prace B+R wykazały podatność na zgrzewanie w temperaturach o 30 – 60oC niższych niż ma to miejsce w przypadku innych materiałów. Jest to istotna cecha udoskonalonej usługi, pozwalająca na obniżenie kosztów z uwagi na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko.

 

bardzo wysoka barierowość dla smaku i zapachu

Materiał wykorzystywany do saszetkowania wykazuje wysoki stopień zachowania smaku i zapachu pakowanego produktu. Barierowość ta jest lepsza niż w przypadku materiałów wykonanych z PE i PP i porównywalna z PET.

 

szczelność zgrzewu

Przeprowadzone prace B+R wykazały szczelność zgrzewów porównywalną do obecnych na rynku saszetek. Ponadto zakupiona innowacyjna saszetkarka zapewni 100% szczelności ze względu na nową konstrukcję systemu zgrzewania.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 14 września 2016
Oprogramowanie do zarządzania (1 sztuka)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego na dostawę Oprogramowania do zarządzania firmą (1 sztuka) wybrany Oferent nie stawił się do zawarcia umowy wskutek czego firma Dortech wybrała kolejnego Oferenta:
Info-Jaspis Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 28 61-749 Poznań. Oferta ta była w kolejności drugą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia19 lipca.
2016 r. Oferta spełniła wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 14 września 2016
Serwer z wyposażeniem (1 komplet)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego na dostawę serwera z wyposażeniem (1 komplet) wybrany Oferent odmówił zawarcia umowy wskutek czego firma Dortech wybrała kolejnego Oferenta:
Info-Jaspis Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 28 61-749 Poznań. Oferta ta była w kolejności drugą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia19 lipca.
2016 r. Oferta spełniła wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 01 września 2016
Saszetkarka pozioma (1 komplet)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego na dostawę saszetkarki poziomej (1 komplet) firma Urbaniak Leszek DORTECH dokonała wyboru oferty firmy: Shanghai Boevan Packaging Machinery Co., Ltd. No. 607 Nanzhai Rd. Fergxian District, Shanghai, China.
Oferta ta była jedyną ofertą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia19 lipca 2016 r. Oferta spełniła wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 02 sierpnia 2016
Oprogramowanie do zarządzania firmą (1 szt.)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego porównania ofert na dostawę Oprogramowania do zarządzania firmą (1 szt.), złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia19.07. 2016 r., najwyższą ocenę otrzymała oferta firmy Alfa Software Sp. z o.o. ul. Henryka Pachońskiego 9/204 31-223 Kraków.
Mając to na uwadze firma Urbaniak Leszek DORTECH dokonała wyboru tejże ofert.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 02 sierpnia 2016
Serwer z wyposażeniem (1 kpl)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego porównania ofert na dostawę serwera z wyposażeniem (1 kpl.), złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 19.07 2016 r., najwyższą ocenę otrzymała oferta firmy Sevencomp Marcin Indrzejczak ul. Grudzińskiego 50 62-020 Swarzędz.
Mając to na uwadze firma Urbaniak Leszek DORTECH dokonała wyboru tejże ofert.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 30 maja 2016
Kartoniarki półautomatycznej (1 szt.)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego na dostawę kartoniarki półautomatycznej (1 szt.) firma Urbaniak Leszek DORTECH dokonała wyboru oferty firmy: Adinath International, 4 Sanskar Industrial Estate, B/s Kailash Estate, Nr S.P. Ring Road Odhav, Ahmedabad, India 382415.
Oferta ta była jedyną ofertą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22 stycznia 2016 r. Oferta spełniła wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki.

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 23 luty 2016
Kompresora śrubowego (1 kpl)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego porównania ofert na dostawę kompresora śrubowego (1 kpl.), złożonych w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 22.01 2016 r., najwyższą ocenę otrzymała oferta firmy Gudepol Roman Ryznar, ul. Kunicka 10, Legnica. Mając to na uwadze firma Urbaniak Leszek DORTECH dokonała wyboru tejże ofert.