Ogłoszenia

W związku z szeroką ofertą na rynku różnorodnych produktów, ważnym aspektem, mającym kluczowe znaczenie, w przypadku ich sprzedaży jest ich trwałość przy zachowaniu wysokiej jakości.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi firma Dortech Sp. z o.o wprowadziła usługę pakowania w atmosferze ochronnej  (system MAP).
System MAP to proces konfekcji oparty na wypieraniu tlenu z atmosfery i zastępowaniu go innym gazem  np. azotem.
Pakowanie produktów, szczególnie spożywczych w atmosferze ochronnej pozwala na zachowanie  dłuższego terminu ich przydatności przy jednoczesnym utrzymaniu walorów smakowych i jakościowych.
Podczas produkcji, proces technologiczny jest analizowany przy pomocy nowoczesnego analizatora firmy WITT, którym na bieżąco sprawdzamy szczątkową zawartość tlenu w opakowaniu.
Pakowanie w atmosferze ochronnej zapewniamy dla linii produkcyjnych  dla pakowania w saszetki oraz pakowania w sticki.
Możemy zapewnić parametry atmosfery ochronnej zgodnie z zaleceniami Klienta.

Firma Dortech Leszek Urbaniak w lipcu wprowadziła na rynek nową usługę konfekcjonowania biodegradowalnego – saszetkowania w folię PLA.

 

Nowa usługa polega na pakowaniu wyrobów w różnej postaci (m.in. proszków, granulatów, past i produktów płynnych) do saszetek biodegradowalnych, wykonanych z polilaktydu (PLA) Jest to polimer należący do grupy poliestrów alifatycznych, w pełni biodegradowalny. Otrzymuje się go z odnawialnych surowców naturalnych takich jak np: mączka kukurydziana. Saszetka zachowuje wysoką trwałość – może być przechowywana na półce przez kilka lat, bez zmiany właściwości fizyko-chemicznych. W połączeniu z kompostem w kontrolowanych warunkach ulega rozłożeniu w ciągu kilkudziesięciu dni.

 

Nowa usługa jest skierowana głównie dla świadomego klienta, dbającego o środowisko naturalne.

 

Nowe usługi oferowane są również z możliwością kontroli czystości mikrobiologicznej pakowanych produktów oraz badaniem właściwości fizyko-chemicznych zarówno surowców jak i wyrobu gotowego.

 

wysoka wytrzymałość

Przeprowadzone prace B+R pozwoliły na określenie właściwości folii z PLA, zapewniającej wysoką wytrzymałość zarówno pod kątem grubości folii, jak i zgrzewów, porównywalną do wytrzymałości saszetek dostępnych na rynku uzyskiwanych z niebiodegradowalnych materiałów.

 

wysoka zdolność do zadruku

Nadruki na tworzywa biodegradowalne są porównywalne jakościowo z nadrukami na komercyjne folie przeznaczone do produkcji opakowań żywnościowych. Ze względu na ekologiczny charakter folii PLA najodpowiedniejszymi farbami do druku są farby wodorozcieńczalne. Istnieje możliwość zadrukowywania materiału PLA zarówno drukiem fleksograficznym, jak i rotograwiurowym.

 

podatność na zgrzewanie już w niskich temperaturach 70-90°C

Prace B+R wykazały podatność na zgrzewanie w temperaturach o 30 – 60oC niższych niż ma to miejsce w przypadku innych materiałów. Jest to istotna cecha udoskonalonej usługi, pozwalająca na obniżenie kosztów z uwagi na zmniejszenie jednostkowego zużycia energii, jednocześnie pozytywnie wpływając na środowisko.

 

bardzo wysoka barierowość dla smaku i zapachu

Materiał wykorzystywany do saszetkowania wykazuje wysoki stopień zachowania smaku i zapachu pakowanego produktu. Barierowość ta jest lepsza niż w przypadku materiałów wykonanych z PE i PP i porównywalna z PET.

 

szczelność zgrzewu

Przeprowadzone prace B+R wykazały szczelność zgrzewów porównywalną do obecnych na rynku saszetek. Ponadto zakupiona innowacyjna saszetkarka zapewni 100% szczelności ze względu na nową konstrukcję systemu zgrzewania.