System pakowania MAP – pakowanie w atmosferze ochronnej

System pakowania MAP – pakowanie w atmosferze ochronnej

W związku z szeroką ofertą na rynku różnorodnych produktów, ważnym aspektem, mającym kluczowe znaczenie, w przypadku ich sprzedaży jest ich trwałość przy zachowaniu wysokiej jakości.
Wychodząc naprzeciw temu problemowi firma Dortech Sp. z o.o wprowadziła usługę pakowania w atmosferze ochronnej  (system MAP).
System MAP to proces konfekcji oparty na wypieraniu tlenu z atmosfery i zastępowaniu go innym gazem  np. azotem.
Pakowanie produktów, szczególnie spożywczych w atmosferze ochronnej pozwala na zachowanie  dłuższego terminu ich przydatności przy jednoczesnym utrzymaniu walorów smakowych i jakościowych.
Podczas produkcji, proces technologiczny jest analizowany przy pomocy nowoczesnego analizatora firmy WITT, którym na bieżąco sprawdzamy szczątkową zawartość tlenu w opakowaniu.
Pakowanie w atmosferze ochronnej zapewniamy dla linii produkcyjnych  dla pakowania w saszetki oraz pakowania w sticki.
Możemy zapewnić parametry atmosfery ochronnej zgodnie z zaleceniami Klienta.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website