O nas

O Nas i czym się zajmujemy

Firma Dortech powstała w 1995 roku i od tego czasu prowadzi nieprzerwanie profesjonalną działalność w obszarze pakowania i konfekcjonowania produktów spożywczych, kosmetycznych oraz chusteczek nawilżanych. Od 2021 roku firma przeniosła się do nowego Zakładu Produkcyjnego, spełniającego najwyższe standardy produkcyjne i sanitarne.

W 2013 roku uruchomiony został nowy wydział blistrowania jako profesjonalne rozszerzenie oferty handlowo-produkcyjnej dla przemysłu farmaceutycznego (pakowanie w blistry kapsułek, pastylek, tabletek). W tym samym roku wdrożony został System Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 oraz System HACCP, dzięki czemu istotnie wzrosła jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług.

W maju 2018 roku firma potwierdziła stałą jakość na wysokim poziomie podchodząc do certyfikacji systemu HACCP i uzyskując 97% punktów. Czego potwierdzeniem jest zdobyty certyfikat i jego coroczna aktualizacja poprzedzona audytami zewnętrznymi.

Firma wdrożyła ISO 13485:2016 pozwalające na rozszerzenie swoich usług o konfekcję na zlecenie wyrobów medycznych oraz posiada uprawnienia do pakowania materiałów i mieszanek paszowych uzupełniających dla zwierząt domowych.

polityka jakości

W 2016 roku uruchomiony został dział pakowania tub polietylenowych oraz dział saszetkowania  w opakowania  typu „stick”.

Mając na uwadze dalszy profesjonalny rozwój działalności biznesowej firma Dortech sukcesywnie wdraża różne rozwiązania technologiczno-produkcyjne mające na celu zwiększenie zakresu i jakości świadczonych usług, a tym samym pozyskanie nowych kontrahentów. Służy temu również optymalizacja procesów produkcyjnych, doskonalenie wdrożonych i realizowanych systemów zarządzania jakością oraz wprowadzenie systemu do zarządzania firmą Comarch ERP XL.

W 2018 roku firma Dortech zakupiła oprogramowanie wraz z wymaganym sprzętem do kontroli towarów paczkowanych KTP – produktów ze znakiem e na opakowaniu co przyczyniło się do zdobycia nowych klientów i poszerzenia własnych możliwości produkcyjnych.

W swej bogatej ofercie handlowej firma Dortech rozwinęła również swój wewnętrzny Dział Technologii, w którym tworzy własne oraz na zlecenie innych klientów gotowe receptury produktów.

Certyfikat HACCP

Główne obszary naszej działalności

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z szeroką ofertą naszych usług

Fundusze Europejskie

Urbaniak Leszek „Dortech” realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zakup maszyn, urządzeń i oprogramowania w celu wdrożenia wyników prac B+R w zakresie innowacyjnych rozwiązań konfekcjonowania w zakładzie Dortech w Pobiedziskach”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy Dortech na rynku polskim i zagranicznym.

 

Planowane efekty:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach – 2 EPC
  • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych – 2 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych – 1 szt.
  • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych – 3 szt.

 

Wartość projektu: 735 900,00 PLN netto

Dofinansowanie projektu z UE: 331 155,00 PLN