Oprogramowanie do zarządzania (1 sztuka)

Informacja o wyborze dostawcy z dnia 14 września 2016
Oprogramowanie do zarządzania (1 sztuka)

 

Zamawiający: Urbaniak Leszek DORTECH
Niniejszym informuję, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego na dostawę Oprogramowania do zarządzania firmą (1 sztuka) wybrany Oferent nie stawił się do zawarcia umowy wskutek czego firma Dortech wybrała kolejnego Oferenta:
Info-Jaspis Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 28 61-749 Poznań. Oferta ta była w kolejności drugą, która wpłynęła w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia19 lipca.
2016 r. Oferta spełniła wszystkie wymagane zapytaniem ofertowym warunki.

No Comments

Post a Comment

Comment
Name
Email
Website